• 29 آبان 1394

تصاویر از کارگاه تولید و حیاط اسپادسازه . اسپادسازه بزرگترین تولید کننده اسپیس فریم در خاورمیانه.

اسپیس فریم

یوسفی 09122400384

اسپیس فریم
اسپیس فریم
اسپیس فریم
اسپیس
اسپیس
اسپیس
اسپیس
اسپیس

 

منتشرشده در اسپیس فریم
  • 29 آبان 1394

تصاویری از انبار اسپیس فریم اسپادسازه.

اسپادسازه بزرگترین تولیدکننده رسمی اسپیس فریم در خاورمیانه.

یوسفی 09122400384

اسپیس فریم
اسپیس فریم
اسپیس فریم
اسپیس فریم
اسپیس فریم
اسپیس فریم

 

منتشرشده در اسپیس فریم
  • 29 آبان 1394

گروه بزرگ اسپاد سازه با تکیه بر لطف و عنایت خداوند و به همت و تلاش خود امروز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اسپیس در سراسر ایران اسلامی عزیر است . این گروه اجرایی با هدف آبادانی کمر به تلاش بسته و خداوند متعال هرروز توفیق روز افزون را شامل حال آنها مینماید. باهم تصاویری از کارخانه ی اسپاد سازه را مشاهده میکنیم.

 

کارخانه اسپیس اسپادسازه
کارخانه اسپیس اسپادسازه
کارخانه اسپیس فریم
کارخانه اسپیس فریم
کارخانه اسپیس فریم
کارخانه اسپیس فریم
کارخانه اسپیس فریم
کارخانه اسپیس فریم
کارخانه اسپیس فریم

 

منتشرشده در تصاویر کارخانه
  • 29 آبان 1394

کرو ( اسپیس منحنی - اسپیس کرو ) با کیفیت با مقطع 25 از تولیدات بسیار پرفروش اسپاد سازه است . اسپیس کرو بعنوان یک محصول پرفروش اسپاد سازه با درنظر گرفتن ارزش های کیفی اجرایی با نازلترین قیمت ارائه میگردد . استفاده از اسپیس کرو با مقطع 25 در موارد مختلفی از جمله طراحی طاق نصرت ، طرحهای اجرایی دایره ای و ساخت سالنهای دایمی و ساخت گلخانه مورد استفاده قرار میگیرد.

اسپیس کرو
اسپیس کرو
اسپیس کرو
اسپیس کرو
اسپیس کرو
اسپیس کرو
اسپیس کرو
اسپیس کرو
 
 

اسپادسازه بزرگترین تولید کننده اسپیس و اسپیس فریم در خاورمیانه

منتشرشده در کرو - اسپیس منحنی
  • 09 بهمن 1392

طراحی ٰ ساخت و اجرای سالن کنسرت انزلی

سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس
سالن کنسرت با اسپیس

اسپاد سازه بزرگترین تولید کننده اسپیس و اسپیس فریم درخاور میانه با بهترین محصولات

منتشرشده در سالن کنسرت

خدمات متعهدانه ی شرکت اسپاد سازه بعنوان یک شرکت تولید کننده و توزیع کننده ی اسپاد سازه برای دسترسی شما به بالاترین بهره وری با مناسبترین قیمت برای افرادی که دنبال یک خدمت بی نقص ، بدون دغدغه میگردند.

 

اسپیس فریم

کرو - اسپیس منحنی

اسپیس

غرفه سازی

قاب بنر