غرفه داخل سالن با اسپیس فریم

غرفه داخل سالن و غرفه بندی در داخل سالن نمایشگاه با استفاده از تکنولوژی های خاص استفاده شده در اسپیس فریم , فریم های نمایشگاهی ، اسپیس کرو و اتصال اسپیس امنیت ، کیفیت و آرامش را به شما ارائه میدهد. برای بهره مندی از خدمات غرفه داخل سالن باکیفیت اسپاد سازه با مدیر عامل شرکت اکبر یوسفی تماس بگیرید . 09122400384